2D CAD سرعة عالية الدوار

سرعة عالية الدوار

سرعة عالية الدوار: صغيرة عالية السرعة الدوار
PRN سلسلة PRO سلسلة
سرعة عالية الدوار: معيار سرعة عالية الدوار
سرعة عالية الدوار PRN سلسلة CRN سلسلة
سرعة عالية الدوار: الهيدروليكي الدوار بسرعة عالية
HRN سلسلة PRF سلسلة CRN سلسلة